Hultman, Anders

Ur-Göteborgaren Anders Hultman är den sanne naivisten som ömsint fångar de flyktiga gyllene ögonblicken i livet i sina drömska målningar. Det finns något oemotståndligt äkta och nära i den harmoniska värld han målar med varm romantik och sjungande musikalitet,en bortglömd del av våra hjärtan som pryds av vackra träkåkar och små trädgårdar med fruktträd. Hans figurer kan sitta i stillsamhet och meta i en liten sjö eller rent av lyfta från marken och flyga fram i sälla stunder av lycka, som när han målar själen hos en dirigent. Mellanstadieläraren och studentsångaren som lärt sig måla på egen hand tillåter sig det barnsligt naiva och mänskligt goda i måleriet men viker inte för det mystiska i tillvaron.

Ur sin ständigt återkommande nattliga flygdröm hämtar konstnären näring till ett personligt bildspråk med finstämd vardagssymbolik och ödmjuk frihetskänsla. Anders Hultman slår an en skön ton av varsamhet inom oss.