Jan Stenmark

Född 1949 i Norrköpingär en svensk skämttecknare. Han studerade på Konstfack 1975–79 och är känd från Aftonbladets kultursidor. Stenmark utmärker sig med sin speciella collageteknik där bilder (främst från 1940–60-talet) åtföljs av ironiska och underfundiga kommentarer. I september 2007 utsågs han till månadens stockholmare av Stockholms stad.