Rudberg, Gustav

Bildkonstnär. Född 1915 i Stockholm, död där 2001. Började han sina konststudier vid Brandts teckningsskola Köpenhamn 1934 och för Kraesten Iversen vid Konstakademien Köpenhamn 1935-1937, därefter vid Konstakademien Stockholm 1937-1943 för Isaac Grünewald, samt under resor i Spanien- Mallorca och Ibiza. Hans förebild var den danske konstnären Olaf Hoest. 

1956-1957 vistades han i Mexico på ett stipendium. Hans livslånga boende på ön Hven underströk närheten till två länders målarkulturer. Han var en stämningsmålare och han skapade soldränkta förenklade havsbilder i summariska plan med få suggestiva färger. Han målade känslor, mer än landskap. Hans motiv var även ljusskimrande interiörer, landskap och hamnmotiv, från Spanien och Hven, samt mjukt tonade stilleben.