Sjölin, Lisbeth

Född 1954, bosatt i Gävle. Arbetar med teckning, måleri och skulptur.

Medlem i KRO.

Studier: Konstskolan i Gävle och Bildlärarinstitutet vid Konstfack i Stockholm.

Mitt måleri utgår från landskapet. När jag först började måla i 20-årsåldern hämtade jag inspiration från de svenska landskapsmålare jag måtte på museer och i konstböcker; Kylberg, Aguéli, Nordström m.fl. Jag lärde mig måleriet själv, genom att studera andra och experimentera på egen hand. Sedan gick jag också bildlärarlinjen och arbetade som bildlärare i många år.

När måleriet senare blev på allvar och jag hyrde en ateljé hade jag turen att hamna i en vacker stadsdel med utsikt över hustaken, och det blev en vändpunkt. Stadslandskapet med raka linjer och stora, rena ytor förde mig så småningom i riktning mot ett abstrakt förhållningsätt, någonstans mellan föreställning och abstraktion.

Som målare arbetar man med en platt yta som under arbetets gång ger en illusion av rumslighet. Vissa färger skapar närhet, andra avstånd. Min arbetsprocess är ofta intuitiv: jag lägger lager av färg på varandra och låter motivet framträda efter hand. Men det händer också att jag arbetar med skisser som utgångspunkt.