Åkerman, Mats

Bildkonstnär. född 1956 i Stockholm.

Han har skapat en egen fantasivärld som han kallar "Den Svagiska Unionen". Huvudpersonen i denna värld heter Rocco Rivarossi och berättelsen utspelar sig mestadels på 1950-talet. Bilderna föreställer ofta restauranger, båtar, tåg och stadsmiljöer. Måleriet utgör merparten av hans arbete men i projektet ingår också diverse andra uttrycksformer såsom teckningar, kartor, serier, diagram, tabeller, filmer, objekt och texter.

Utbildning: Grundskolan för konstnärlig utbildning ”Grundis” 1979-80. Stockholms Universitet 1980-83 (konstvetenskap, idéhistoria, filosofi, historia). Konstfack, Stockholm, Bildlärarutbildningen 1983-86.