Karlsson, Igge

Bildkonstnär, tecknare och grafiker. Född 1932 i Stockholm, död 2009. Han studerade vid Konstakademien i Stockholm 1950-1956 och studerade för professorerna Sven Erixon och Olle Nyman. 1960-1962 Akademiens grafiska skola. 1956 Debututställning på lilla Paviljongen hos fröken Petra. 1962 i Konstnärshuset med expressionistiska landskapsbilder i starka färger. Efterhand har människogestalter fått en central plats i hans landskapsbilder som är skickligt och flödigt målade. Under sommarmånaderna har Gotland blivit hans hemvist och plats för måleriet med ljuset, färgen och faunan som inspirationskälla. Representerad: i Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum, Sundsvalls Museum, Göteborgs konstmuseum, samt Visby.