Wesström, Pernilla

Bildpedagog, Bildkonstnär. Född i Bollnäs, Hälsingland 1974. Bosatt i Falun. Arbetar huvudsakligen med oljemåleri . Utbildning: Väddö Folkhögskola: Färg o form, konstnärlig/förberedande utbildning.1993-94 Konstfackskolan: Bildpedagogiska Institutionen: Stockholm 120p. 1994-1997 Stockholms Universitet: Konstvetenskapliga Institutionen 1995-1996 Konstvetenskap 30 p  Konstfackskolan: Bildpedagogiska Institutionen: Stockholm 1999-2000.