Björklundh, Magnus

Född 1966 i Gävle. Utbildning: 1992-94 Konstskolan i Gävle. 1988-91 Grafisk Design, Illustration and Advertising Design, RMI-Berghs, Stockholm. Utställningar sedan 1991.
Magnus Björklundh både arbetar och uttrycker sig energiskt i sitt konstnärskap. Det finns en evolution av målningen som kontinuerligt strävar efter att optimera kraften hos ett uttryck som i grund och botten är minimalistiskt och konkret. De ljusa färgerna är centrala och de läggs ofta bredvid varandra i en utsträckning som är ett kännetecken för hans målning. Målningen balanserar mellan det abstrakta och det konkreta. De separata och formreducerande, ofta linjära strukturerna interagerar, möts och skapar abstrakta mikro- och makrovärldar.