Palmér, Anders

Bildkonstnär. Född 1958 i Stockholm. Han studerade vid Börje Elwi - Carlssons målarskola, Helsingborg och Köpenhamn 1973-1977. Sönderborgs konstskola Danmark 1977-1979. Han har valt tre huvudsakliga motiv, landskapet på Gotland, i Toscana och stadslandskapet i Stockholm. Han har valt att måla det goda livet, eller längtan till kärlek och lycka. Himmeln är blå och vägen slingrar sig mjukt över ängen och huset hägrar med varmt rött tak borta i horisonten.