Gröndahl, Peter

Peter Gröndahl, med artistnamnet P Grön, född 1961, är en svensk bildkonstnär och designer.

Peter Gröndahl utbildades på konstskola i Falun under åren 1981-82. Under 1990- och 2000-talet var design- och ateljéverksamheten förlagd i Grycksbo utanför Falun i Dalarna. Han hade sin första separatutställning i Falun 1993. Han målar i en mängd olika tekniker som oljefärg, gouache, litografi, tusch och akvarell, även i blandtekniker. Kraftfullt fysiska färgstarka figurativa och nonfigurativa oljemålningar var ett signum på flera utställningar. Skulpturerna och installationerna är både i brons samt i plast, zink och stål med flera material.

 Peter Gröndahl har utformat skivkonvolut åt ett flertal musikgrupper. Peter Gröndahls bok +-= (2008) var en humoristisk, filosofisk betraktelse om livet och att vara människa.