Briels, Clemens

Född1946, Nederländerna.

Han tillämpar färg på färg med mellanstrykningar som är synliga här och där vilket ger en särskild patina. Han olika tolkningar är fascinerande. Hans värld av färg där konstnären omsätter sina upplevelser i naturen är spontana och vackra bilder av ändlösa möjligheter. Resorna i orienten, västindien, nord- och sydamerika förser honom med titlar på verken som omvandlas till bilder. Musiken i området är också en nästan outsinlig inspiration. 

Utställningar: USA, Sydamerika, Kina, Malaysia, Frankrike, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Danmark och Sverige. Samt muséer i Europa och Asien.

Se även https://www.clemensbriels.nl