Lundqvist, Bo E

Bildkonstnär och grafiker. (BO Erik). Född 1934 i Rättvik. Han studerade på Konstfackskolan i Stockholm och Royal Academy of Water Colour Painting i London. Hans hemort är Dalfors Herrgård i Furudal. Han arbetar med olja, akvarell, akryl, litografi och serigrafi i blandteknik. Verken karakteriseras av realistiska objekt i en surrealistisk stil med blandteknik, där även collage ingår