Anders Hultman


 

 


Signerad litografi av Anders Hultman

Titel: Lust och fägring

Bildstorlek: ca B 28 x H 24 cm

Pappersstorlek: ca 35 x H 32 cm

Upplaga: 295 ex