Tang, Wen

Född och uppvuxen i China. Studerar och bor i Gävle. Wen berättar att måleriet ger henne möjlighet att uttrycka sina innersta känslor.