Zettervall, Eva

Bildkonstnär, grafiker, född i Boden 1941. Hon studerade på ABF, Stockholm 1971-1972 och vid Konstakademien i Stockholm 1973-1979. Det måleriska och grafiska hantverket är naturligtvis viktigt, men mera väsentligt är det nog att finna en form som motsvarar upplevelsen - att frilägga den visuella omedelbarhet som skall drabba betraktaren med full kraft!