Marion Belin

Marion Belin

Bildkonstnär, grafiker och illustratör. 

Född1933 i Vänersborg. Död 2022.

Bosatt i Västerås.

När hon var tio år köpte hennes far färg och penslar åt henne, eftersom han tyckte att det var en god idé att hon skulle använda sina konstnärliga talanger för att tjäna ihop till sina fickpengar. Det blev att måla av traktens bondgårdar och sedan sälja alstren till gårdsägarna. Man kan misstänka, att det varunder dessa år av lantmåleri som hon mötte den motivvärld som alltjämt spelar en huvudroll i hennes konst, leende landskap med böljande kullar, bördiga fält med betande kreatur, vattendragfyllda med näckrosor, män i mörka söndagskostymer med malkulorna kvar i fickorna.

Hon studerade vid Konstfackskolan på 1950-talet och målar naivistiskt .Sin första utställning hade hon 1980 och den blev en stor framgång.. 

Hon skildrade människor i romantiserade och drömlika situationer, med säker teckning och härlig frisk kolorit. Hon har även arbetat med ett stort antal illustrationsuppdrag och deltagit vid många utställningar. Representerad: Västerås museum och Statens Konstråd.