Lindblad, Pär

Bildkonstnär. Född i Arbrå, Hälsingland, 1907, död 1981. Autodidakt. Han har målat porträtt, figurer i interiör eller i landskap, gärna lyriskt och melankoliskt betonade skymningsbilder.
Offentlig utsmyckning: Lekskulptur i polyester och glasfiber, Gävle, Anhalten. 

Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm och Gävle museum.