Ericsson, Leif

Ericson, som är son till köpmannen Einar Ericson och Signe Zetterman, studerade vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1946-1949 och för Endre Nemes Valands målarskola1950-1955 samt under studieresor till bland annat Nederländerna, Belgien och Frankrike. Han medverkade i samlingsutställningar i Skara, Tidholm och i Unga tecknare på Nationalmuseum samt separatutställningar på gallerier runt omkring i Sverige och utomlands.

Hans konst består av stiliserad naivism med sagostämning och abstrakta kompositioner. Ericson är representerad vid Nationalmuseum[källa behövs], Moderna museet[1], Göteborgs konstmuseum[källa behövs], Malmö museum, Borås konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och Teckningsmuseet i Laholm.