Sven Lindgardsz


 

 


Signerad litografi av Sven Lindgardsz

Titel: Livets trädgård

Bildstorlek: ca B 40 x H 56 cm

Pappersstorlek: ca 51 x H 69,5 cm

Upplaga: 225 ex