Maria Manuela Vintilescu


 

 


Signerad litografi av Maria Manuela Vintilescu

Titel: Akane (Bright red)

Bildstorlek: ca B 61 x H 43,5 cm

Upplaga: 190 ex