Bengt Anefall


 

 


Signerad litografi av Bengt Anefall

Titel: Aftonrodnad

Bildstorlek: ca B 38,5 x H 49,5 cm

Pappersstorlek: ca 48 x H 59,5 cm

Upplaga: 280 ex