Åsa Wängelin Björk

Åsa Wängelin Björk (Gävle) återkommer med sin andra utställning hos Profilen. Vernissage 9 november. Se även www.asawangelin.se.