Vallien, Bertil

Keramiker, glaskonstnär och formgivare. Född 1938 i Stockholm. Studier vid Konstfackskolan och studieresor till Danmark och Amerika. Utfört skulpturer i chamottelera i en frisk och rustik stil. I början av 1960-talet engagerades han av Boda glasbruk som assistent åt Erik Höglund. Sedan 1963 knuten till Åfors glasbruk i Bodakoncernen som formgivare av i första hand glas. Sedan 1980-talet skapar han också skulpturer i sandgjutet glas, med en metod han experimenterat fram, som ger figurerna en inre glöd. Skulpturerna är ofta i form av båtar eller huvud med universella tecken och symboler.