Karl Tony Olson

I mitt Måleri söker jag finna en avbildande grundton med ett tillägg utanför detta, något immateriellt. 

En högre upplevelse bort från kamerans exakta avbildning. 

En harmoni av färg som inte stressar sinnet, där ögat kan hitta en glimt som är trovärdig och bestående.

Jag har haft ett stort antal separat- och samlingsutställningar. Samt medverkat i ett antal jurybedömda utställningar.

Studier i porträttmåleri, 1600-tals skiktmåleri och stillebenmåleri.

 Karl Tony Olson