Mann, Gunilla

Bildkonstnär, tecknare, grafiker, skulptör, född i Göteborg 1947. Hon studerade på Slöjdföreningen i Göteborg 1962-1967 och Börje Hovedskous målarskola 1968-1977. 

Sverige är fantastiskt, hette separatutställningen och hon inbjöds till muséer utomlands. Titeln är välfunnen. För just detta är den upplevelse som bilderna ger. Så har åskådare känt i Los Angeles, Chicago, Seattle och andra närbelägna och avlägsna städer. Så har det varit i Bukarest och Konstanza i Rumänien och i det fjärran Tokyo. 

Hon skildrar gärna i sitt måleri människors vardag och fest med en poetisk klangfärg. Ofta folkskildringar i intensivt lysande färger med drömkaraktär.