Åberg, Christer

Bosatt i Borgå, utanför Helsingfors i Finland. Ofta kyrkliga och andliga symboler i sitt måleri, med återkommande motiv av fåglar och fiskar.