Gustafsson, Anette

Född 1966. Utbildning: konstfack 2015. Stort antal utställningar i Sverige. Medlem i nordiska akvarellsällskapet och Norrtälje konstnärsgille.