Gerd Allert

Gerd Allert

Textilkonstnärinna (1940-2010). Hon studerade vid Konstindustriskolan i Göteborg, avdelningen för textil 1960-1964.
Hon arbetar med textilier för offentliga miljöer. Hon knyter och väver nya förbindelser mellan jord, luft och vatten. Hon har gjort många verk till miljöer där människor befinner sig i kris och djup sinnesrörelse. De vanliga orden kanske inte räcker till, men bilden, med sitt förtätade universella språk kan skänka tröst och kraft.Konst utav Gerd Allert


Okänd titel, 152/175ex
Allert, Gerd
Okänd titel, 152/175ex
Pris: 400 kr